PFR polega na przekazaniu podatnikom drogą elektroniczną propozycji rozliczenia rocznego. Wstępnie wypełnione zeznanie ma ograniczać do minimum obowiązek podatników związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników, ale także sprawia, iż wypełnienie obowiązku podatkowego stanie się bardziej wygodne, proste i szybkie.

Od 18 marca 2016 r. udostępnione zostały wstępnie wypełnione zeznania podatkowe:

- PIT-37 za rok 2015, które sporządzane jest na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A i adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługa dostępna jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem. Istnieje możliwość także rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

- PIT-38 za rok 2015 dotyczące rozliczenia przychodów osób fizycznych z kapitałów pieniężnych, sporządzane na podstawie informacji PIT-8C.

Usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa zeznanie za podatnika - jest to propozycja rozliczenia rocznego od administracji podatkowej. Jeśli więc podatnik skorzysta z usługi PFR to powinien sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia, oraz kwotę 1 proc. dla OPP.

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł