Do organów podatkowych wpływają informacje sygnalne, tzw. donosy, składane anonimowo lub z podaniem danych (prawdziwych lub fałszywych), w różnej formie, tj.: osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, bezpośrednio w organach podatkowych – potwierdziło Lex.pl Ministerstwo Finansów.

Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej
Od 1 maja br. w ramach KAS funkcjonuje Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (KTI KAS). Jest to scentralizowany kanał komunikacji. Służy do przyjmowania informacji na temat: naruszeń przepisów prawa podatkowego, naruszeń przepisów prawa celnego, a także opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Jak tłumaczy resort, KTI KAS zastąpił, funkcjonujące do 30 kwietnia 2018 r., kontakty: „Powiadom Cło" oraz „Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Skarbowej".

LEX Biblioteka Podatkowa >>


Całodobowy system donosów
Zgłoszenia na KTI KAS można dokonać całodobowo pod bezpłatnym nr telefonu: 800 060 000 lub za pośrednictwem e-maila: powiadomKAS@mf.gov.pl. Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres e-mail są jednolite na terenie całego kraju. Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail, zapewniają anonimowe przekazanie informacji. MF jest zadowolone z pierwszych dni działania systemu. Wskazuje, że do 18 maja 2018 r. wpłynęło łącznie ok. 200 informacji. Zwraca uwagę, że wszystkie otrzymywane przez organy podatkowe informacje są wnikliwie analizowane i w zależności od wyniku analizy podejmowane są decyzje co do ewentualnych dalszych działań.

Zdaniem prof. Aleksandra Wernera z SGH, donosy na nieuczciwych podatników są swego rodzaju obywatelskim zawiadomieniem o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa podatkowego. Możliwość złożenia donosu telefonicznie jest jedną z wielu opcji. Plusem jest wygoda oraz to, że połączenie jest bezpłatne. Instrumenty tego typu istnieją od dawna i stanowią nierzadko informacje o nieprawidłowościach. Prof. Werner, skuteczne metody pozyskiwania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach, widzi jednak w analizie danych uzyskiwanych z raportów podatników (deklaracji) i innych baz danych, które pozwalają typować zjawiska niestandardowe.

Donosy sposobem na konkurencję?
Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną, zwraca uwagę, że przekazywanie organom podatkowym informacji o tym, że podejrzewa się daną osobę lub instytucję o dokonywanie naruszeń prawa podatkowego nie jest niczym nowym.  Osoby, które uważały, że powinny dokonać takiego zgłoszenia, zwykle kierowały takie informacje do urzędów skarbowych - anonimowo lub nie. KTI KAS teraz gwarantuje im anonimowość.  Ekspertka zastanawia się jednak, czy rzeczywiście narzędzie to nie będzie wykorzystywane do walki z konkurencją, czy zgłaszane będą jedynie takie informacje, które przyczynią się do ujawnienia przestępstw.

Kamil Elkader
, psycholog, popularność infolinii tłumaczy kilkoma powodami. Zwraca uwagę, że jako społeczeństwo żywimy do siebie duży poziom zawiści wobec sytuacji ekonomicznej współobywateli, sąsiadów. Jeśli nadarza się więc okazja, żeby źle życzyć, albo utrudnić komuś życie, część z nas chętnie po taką możliwość sięga. Po drugie, jako społeczeństwo mamy niski szacunek do kultury przedsiębiorczości i sukcesu. Prowadzenie biznesu, a tym bardziej sukces  na tym polu, wzbudza naszą podejrzliwość i prowadzi do wniosku, że to wynik oszukiwania i kradzieży. Elkader podkreśla, że źle się stało, że władze promują oddolne donosicielstwo, kiedy mają inne narzędzia do słusznego ścigania nieuczciwych podatników. Weryfikacja tych donosów to ogromny koszt dla organów, ale i wysiłek dla tych, na których złożono niesłuszny donos. To podkopuje rozwój zaufania i między obywatelami i do organów administracji publicznej, a długofalowo nie przyczynia się do budowy kultury rzetelności w biznesie. Psychologia już dawno wykazała, iż w kształtowaniu postaw i zachowań skuteczniejsze są zachęty i nagrody niż kary.

Czytaj również: Wynagrodzenie za pomoc policji i służbom bez podatku >>