Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którymi odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Decyzje w sprawie przyznania tego dodatku wydawane są na wniosek, na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. To oznacza, że powinny one podlegać opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Mając na względzie cel dodatku energetycznego, jakim jest efektywna pomoc ze strony państwa adresowana do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej należnej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego (Dz. U. poz. 224). Zaniechanie poboru opłaty skarbowej ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie 23 lutego 2014 r. Oznacz to, że osoby, które uiściły już taką opłatę będą mogły wystąpić o jej zwrot. Aby dostać zwrot trzeba będzie wystąpić do urzędu gminy lub miasta.

Czytaj także:

MF chce zwolnić dodatek energetyczny z podatku dochodowego>>>>

PSL chce zwolnienia dodatku energetycznego z opłaty skarbowej>>>