Dodatkowo w przypadku zastosowania samoprzylepnych znaków akcyzy podmiot nie ma obowiązku składania wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych i winiarskich, gdyż sposób nanoszenia banderol samoprzylepnych na puszki został określony w ww. rozporządzeniu.

Zobacz też: Akcyza: będą nowe banderole na puszki >>

Według przepisów powyższego rozporządzenia pozostawiono także możliwość oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w puszkach dotychczas stosowanymi banderolami. Jednakże w przypadku zastosowania dotychczasowych banderol na puszki należy uznać puszkę jako nietypowe opakowanie jednostkowe. Z uwagi na powyższe, podmiot stosujący dotychczasowe wzory banderol jest zobowiązany złożyć wniosek do właściwego w sprawach znaków akcyzy Naczelnika Urzędu Celnego o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych i winiarskich.

W gestii podmiotu pozostaje wybór stosowania dotychczas obowiązujących banderol na puszki lub wprowadzonych rozporządzeniem banderol samoprzylepnych.