W komunikacie poinformowano, że Krajowa Administracja Skarbowa planuje rozszerzenie stosowania instytucji Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) na wszystkie oddziały celne wewnętrzne. "To element prac nad konsolidacją i centralizacją obsługi zgłoszeń celnych oraz nowym modelem kontroli mobilnej. Zmiany usprawnią działanie oddziałów celnych i zwiększą ich skuteczność" - napisano.

MF wyjaśnia, że reforma odpraw celnych to odpowiedź na potrzebę łatwiejszego prowadzenia działalności gospodarczej, co jest jednym z głównych zadań Krajowej Administracji Skarbowej. "Oznacza to poprawę organizacji działań oddziałów celnych, nie zaś ich likwidację" - zapewniono.

Poinformowano, że prace nad konsolidacją odpraw celnych będą się odbywać etapowo, tak aby zapewnić ciągłość obsługi obrotu towarowego. Przejście do kolejnego etapu będzie poprzedzone analizą rezultatów wcześniejszych decyzji. "Jeśli wystąpią utrudnienia, będzie możliwość skorygowania przyjętych rozwiązań. Chodzi o maksymalne zabezpieczenie interesu przedsiębiorców i budżetu państwa" - tłumaczy MF.

Zgodnie z informacją resortu finansów, narzędzie CUDO polega na rozdzieleniu faktycznego miejsca przedstawienia towaru do odprawy od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego. System ten wprowadzono w części oddziałów celnych już w 2014 r.

"Pierwszy etap reformy zakłada, że od 2 stycznia 2018 r. CUDO obejmie wszystkie oddziały celne wewnętrzne (z wyłączeniem oddziałów granicznych i pocztowych), w ramach danego urzędu celno-skarbowego. W dotychczasowych oddziałach celnych nadal będzie można przedstawiać towary wraz z dokumentami papierowymi na niezmienionych zasadach" - informuje MF.

Wskazano, że wdrożenie CUDO będzie wymagać odpowiednich zmian w pozwoleniach na stosowanie ułatwień, tj. wpisu do rejestru zgłaszającego, zgłoszenia uproszczonego, odprawy scentralizowanej oraz uproszczeń w tranzycie w zakresie określenia oddziału właściwego do obsługi elektronicznych komunikatów. Zmiany będą też dotyczyć pozwoleń na procedury specjalne.

"Zakładamy, że cały proces zmian będzie przebiegać w sposób jak najmniej uciążliwy dla przedsiębiorców" - wyjaśnia MF.

Zapewniono, że zmiana pozwolenia dotyczy tylko numerów oddziałów celnych, na adres których przesyła się elektroniczne komunikaty i nie będzie dotyczyć zmian w realizacji samego pozwolenia. Dlatego - jak podkreśla MF - zmiana pozwolenia we wskazanym zakresie nie wywołuje konieczności przeprowadzenia ponownej oceny pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r. Ponadto, zmiana pozwoleń wydanych po 1 maja 2016 r. we wskazanym zakresie nie wymaga wzywania strony do uzupełnienia danych, zgodnych z załącznikiem A do rozporządzenia delegowanego. (PAP)

Autor: Marcin Musiał