Jak wyjaśnia MF, wybór obszarów objętych ankietą został oparty na podstawie postulatów zgłaszanych przez członków Komitetu Standardów Rachunkowości oraz sygnałach docierających z rynku.
Chodzi przede wszystkim o:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- inwentaryzację,
- wycenę aktywów i pasywów,
- zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Resort zachęca także do przedstawienia własnych propozycji zmian także w innych obszarach ustawy o rachunkowości.

Ankietę można wypełnić tutaj. >>