Minister zaznaczył, że polskie finanse publiczne są wiarygodne jak nigdy wcześniej. – Rentowność naszych 5-letnich obligacji jest najniższa w historii, tak jak rentowności naszych wszystkich obligacji denominowanych w euro, a rentowność 2- i 10-letnich denominowanych w złotych odstaje od najniższych w historii jedynie o kilka setnych procenta. Jacek Rostowski dodał, że koszt ubezpieczenia polskich obligacji skarbowych przed niewypłacalnością państwa jest niższy niż dla 3/5 krajów strefy euro i minimalnie wyższy niż dla Francji. – To są twarde dane o tym, jak rynki wyceniają wiarygodność polskich finansów publicznych – powiedział minister.

Jak podkreślił minister, dzięki trzymaniu w ryzach wydatków bieżących sektora publicznego udało się sprowadzić ich relację do PKB do poziomu najniższego od początku transformacji. Polska, to obok Danii, Szwecji i Finlandii jedyny kraj UE, któremu w I kw. 2012 r. udało się zmniejszyć relację długu publicznego do PKB.

Jacek Rostowski zwrócił uwagę, że rząd, przewidując spowolnienie gospodarcze, zaprojektował budżety na lata 2011, 2012 i 2013 pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Polski opartego na szybkim wzroście i odpowiedzialności finansowej. – Nie zgodziliśmy się na drastyczne cięcia wydatków w 2010 r., kiedy nam właśnie taką politykę podpowiadali niektórzy ekonomiści. Dzięki temu Polska miała w latach kryzysu największy skumulowany wzrost gospodarczy w całej Europie – powiedział minister.

Zdaniem ministra Rostowskiego Europejski Bank Centralny, podejmując latem br. decyzję o nieograniczonej interwencji na rynkach obligacji skarbowych, zagrożonych przez kryzys państw strefy euro, usunął ryzyko niekontrolowanego rozpadu strefy, długiej recesji w Europie i spowolnienia w Polsce. Dzięki temu po trudnym roku 2013 nastąpi stabilizacja europejskiej gospodarki i szybszy rozwój polskiej.

Według ministra, rozwój gospodarczy będzie dodatkowo stymulowany przez program Inwestycje Polskie, program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, szeroką deregulację gospodarki oraz wsparcie dla innowacyjności gospodarki, zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska w tzw. drugim expose.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt nie większy niż 35,5 mld zł, wzrost PKB 2,2 proc. oraz średnioroczną inflację w wysokości 2,7 proc. Wzrost spożycia ogółem wyniesie 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń 1,9 proc., a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc.

Zgodnie z harmonogramem prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2013 zostanie on skierowany do dalszych prac parlamentarnych.

źródło: www.mf.gov.pl

Zobacz także:

Dzisiaj w Sejmie głosowanie za odrzuceniem projektu budżetu

Projekt budżetu został skierowany do dalszych prac