Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. według szacunkowych danych wyniosło:
- dochody - 323,3 mld zł, tj. 99,3 %
- wydatki - 325,7 mld zł, tj. 84,6 %
- deficyt - 2,4 mld zł tj. 4,1 %

Dochody budżetu państwa
Według szacunkowych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń - listopad  2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 28,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie,  tj. 13,9% r/r.
Z komunikatu MF wynika również, że wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - listopad 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:
- dochody z podatku VAT były wyższe o 20,3% r/r (tj. ok. 24,7 mld zł),
- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,2% r/r (tj. ok. 2,6 mld zł),
- dochody z podatku PIT były wyższe o 8,6% r/r (tj. ok. 3,7 mld zł),
- dochody z podatku CIT były wyższe o 12,9% r/r (tj. ok. 3,1 mld zł),

Wydatki budżetu państwa
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2017 r. według szacunkowych danych MF wyniosło 325,7 mld zł tj. 84,6 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano na wydatki 322,1 mld zł, tj. 87,4 % planu.

Z danych wynika, że kondycja finansów publicznych jest dobra. Wzrost dochodów państwa ma związek z poprawą koniunktury gospodarczej oraz poprawą ściągalności podatków, zwłaszcza VAT. Przyczyniły się do tego m.in. nowe narzędza, którymi dysponują organy podatkowe, m.in. jednolity plik kontrolny.