W ramach Polityki Spójności Polska otrzymała 158 mln euro, w tym: - 127 mln euro z Funduszy Strukturalnych, - 29 mln euro z Funduszu Spójności, - 2 mln euro z Funduszu ISPA.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej do Polski napłynęło 39 mln euro.

Polska wpłaciła do budżetu UE we wrześniu 342,6 mln euro.

Od początku 2013 roku transfery środków unijnych do Polski wyniosły 11 mld 835,9 mln euro, w tym czasie Polska wpłaciła do budżetu UE 3 mld 758,53 mln euro.

map/ ana/ mki/