Resort poinformował też, że w tym roku do wykupu pozostaje dług o wartości nominalnej 65,6 mld zł, w tym bony skarbowe: 8,4 mld zł, obligacje skarbowe: 53,1 mld zł, obligacje detaliczne: 1,3 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 2,7 mld zł.

W komunikacie czytamy również, że stan środków złotowych i walutowych w dyspozycji MF na koniec marca wyniósł 33,7 mld zł wobec 33,5 mld zł w lutym oraz wobec 41,8 mld zł na koniec ub.r.

"W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec marca br. zgromadzono 30,5 mld zł z czego w depozytach terminowych 27,5 mld zł oraz w depozytach typu O/N (overnight - PAP) 3,0 mld zł" - wskazano.

Według stanu na ostatni dzień br. z tytułu wykupu i obsługi złotowych skarbowych papierów wartościowych (SPW) na krajowy rynek wypłynie 83,5 mld zł, a z tytułu środków przekazanych otwartym funduszom emerytalnym dodatkowo 8,8 mld zł.

rbk/ pad/