MF poinformowało, że w maju 2013 r. nastąpił spadek zadłużenia w bonach o 3,6 mld zł, do 4,8 mld zł. "Udział bonów w SPW (Skarbowych Papierach Wartościowych - PAP) na rynku krajowym na koniec maja wyniósł 0,9 proc." - napisano.

W komunikacie wskazano też, że - według stanu na 31 maja br. - z tytułu wykupu i obsługi złotowych SPW na krajowy rynek wypłynie 56,4 mld zł, a z tytułu środków przekazanych OFE dodatkowo 7,2 mld zł.

Poinformowano też, że w okresie styczeń-kwiecień br. na rynek obligacji skarbowych napłynęło 17,2 mld zł kapitału zagranicznego wobec 7,5 mld zł w analogicznym okresie 2012 r. "Portfel obligacji w posiadaniu tej grupy inwestorów osiągnął rekordowy poziom 207,1 mld zł" - wskazano.

MF podało, że w wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec maja br. zgromadzono 29,8 mld zł, z czego w depozytach terminowych 27,5 mld zł oraz w depozytach typu O/N (overnight) 2,3 mld zł.

rbk/ nik/ map/ jba/ amac/