PIT-WZ może złożyć podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który uzyskuje dochody od płatników (w tym organów rentowych). Nie ma przy tym znaczenia, czy rozlicza się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci. W PIT-WZ podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu. Może też wskazać organizację na rzecz której urząd skarbowy przekaże kwotę w wysokości 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania.

Wniosek o sporządzenie zeznania można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje. Do programu przystąpili również partnerzy zewnętrzni. Dzięki temu PIT-WZ można wysłać również za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank.

Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni prześle na podany przez podatnika adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do gotowego zeznania podatkowego. Zeznanie będzie można zaakceptować lub odrzucić. Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane. Ponieważ urząd skarbowy sam wypełni zeznanie, to rozliczenie się drogą elektroniczną zajmie teraz nie więcej niż kilka minut.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów