Konfederacja zwraca uwagę, że przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, ku zaskoczeniu wszystkich branż akcyzowych, wbrew treści nowelizacji z 24 lipca 2015 r. ustawy o podatku akcyzowym, oraz wbrew dotychczasowym sygnałom płynącym z resortu finansów - nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze oraz jest w praktyce niemożliwy do spełnienia w proponowanym terminie, tj. do końca 2015 r.

Zobacz: Będą nowe przepisy w zakresie ewidencji wyrobów akcyzowych >>

Eksperci Lewiatana podkreślają, iż projekt ten niesie ze sobą tak istotne i niesygnalizowane wcześniej obowiązki ewidencyjne, iż w ciągu tych kilku tygodni - nie jest możliwe nawet oszacowanie czasu oraz nakładów finansowych niezbędnych do wdrożenia nowych wymagań względem ewidencji akcyzowych. Dla samego przybliżenia działań potrzebnych do wdrożenia tak fundamentalnych zmian niezbędna jest szczegółowa analiza każdego zapisu tego dokumentu oraz wewnętrzne konsultacje u większości podmiotów posiadających status operatorów składów podatkowych lub innego rodzaju podatników akcyzy. Analiza taka, nawet przy optymistycznych założeniach powinna zająć przynajmniej kilka tygodni.

Konieczne jest zatem odstąpienie od projektowanych zmian i podjęcie działań celem opracowania zapisów możliwych do spełnienia dla składów podatkowych oraz innych podmiotów posiadających status podatników akcyzy i obowiązanych do prowadzenia różnego rodzaju ewidencji akcyzowych.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł