Zgodnie z umową Polska udzieli Mołdawii preferencyjnego kredytu do wysokości 100 milionów euro przeznaczonego na finansowanie eksportu towarów i usług z Polski do Mołdawii w zakresie rolnictwa i przetwórstwa spożywczego wraz z powiązaną infrastrukturą. W ramach umowy kredytowej będą zawierane kontrakty handlowe pomiędzy polskimi przedsiębiorcami i mołdawskimi importerami.

- Kredyt będzie przeznaczony na finansowanie dostaw z Polski maszyn, urządzeń oraz usług dla rolnictwa, przetwórstwa spożywczego, w tym towarzyszącej infrastruktury, a także innych dziedzin uzgodnionych pomiędzy stronami umowy. Dzięki temu korzyści będą obustronne – przyczyni się on do modernizacji sektora rolnego Mołdawii, kluczowego dla jej gospodarki, a jednocześnie umożliwi poszerzenie rynku zbytu dla polskich producentów maszyn i urządzeń sektora rolno-spożywczego – powiedział minister Szczurek.

Strona mołdawska wyraziła zainteresowanie polskim kredytem rządowym w wysokości do 100 milionów euro podczas spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii w Kiszyniowie 28 marca br.

Kredyty rządowe udzielane przez polski rząd rządom innych krajów stanowią instrument oficjalnego wspierania eksportu. Do korzystania z podobnych kredytów w ramach pomocy rozwojowej uprawnione są wybrane kraje rozwijające się, znajdujące się na liście publikowanej przez OECD. Dotychczas Polska udzieliła tego typu kredytów m. in. Wietnamowi, Angoli, Republice Serbskiej Bośni i Hercegowiny oraz Etiopii.