Od 1 stycznia 2015 r. sytuacja podatników zmieniła się o tyle, że zostały wprowadzone regulacje określające dwie zryczałtowane kwoty przychodu uzależnione od pojemności silnika samochodu używanego przez pracownika. Ponownie pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, które wynikają z tego, że ustawodawca nie sprecyzował czy ryczałt obejmuje koszty paliwa zużywanego na potrzeby prywatne pracownika. W kontekście korzystania przez pracowników z samochodów służbowych nie można również zapominać o związanych z tym kwestiach VAT.

W publikacji "Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych. Pytania i odpowiedzi", która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer znajdziemy odpowiedzi na pytania:

Kogo dotyczą nowe przepisy?
Jakie są zasady ustalania przychodu pracownika z tytułu odpłatnego, nieodpłatnego i częściowo odpłatnego wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych?
Jak ustalać przychód pracownika w przypadku korzystania z samochodu służbowego tylko przez część miesiąca?
Czy zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego do celów prywatnych stanowi przychód pracownika?
Czy można uniknąć odprowadzenia składek ZUS od naliczonego pracownikowi przychodu?
Czy nieodpłatne wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega opodatkowaniu VAT?
Czy wykorzystywanie samochodu firmowego częściowo dla celów prywatnych wpływa na jego amortyzację?
Czy pracownik może wystawić fakturę na rzecz pracodawcy z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych?
Czy obciążenie pracownika kosztami używania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

Publikacja zawiera gotowe do zastosowania wzory regulaminu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych oraz umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników działów kadrowych i biur rachunkowych, księgowych, doradców podatkowych oraz dla osób korzystających z aut służbowych.

Dowiedz się więcej z książki
Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł