Informację VAT-27 składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji dla podatku od towarów i usług.

W przypadku zmiany wartości dostaw towarów objętych obowiązkiem informacyjnym (VAT-27), korekty tych wartości dokonuje się za okres, w którym sprzedawca dokonuje korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT. Korektę należy złożyć niezwłocznie, jeżeli w złożonej uprzednio informacji wystąpił błąd w jakiejkolwiek pozycji lub wystąpiła konieczność zmiany (korekty) wartości dostaw z innego powodu niż błąd.

Korektę składa się podobnie jak korektę deklaracji VAT, na tym samym formularzu (VAT-27) zaznaczając w poz. 8 kwadrat "2. Korekta informacji”. Korekta informacji powinna zawierać wszystkie prawidłowe dane wykazane w złożonej wcześniej informacji podsumowującej oraz poprawione dane (które wymagały korekty). Jeżeli korekta dotyczyła kolumny "b”, "c” lub "d” formularza, w kolumnie "a” należy zaznaczyć kwadrat "Tak”. W przypadku skorygowania w kolumnie "d” wartości do zera (0), w kolumnach "b” i "c” należy powtórzyć dane nabywcy, a w kolumnie "d” wpisać "0,00” i w kolumnie "a” zaznaczyć kwadrat "Tak”.

Dowiedz się więcej z książki
Korekta deklaracji podatkowych po zmianach od 1 stycznia 2016
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł