Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", zeszłoroczne wyniki są znacznie lepsze niż w latach poprzednich, gdzie przy porównywalnej liczbie kontroli skarbowych (ok. 10,1 tys.) urzędnicy stwierdzali dużo mniejsze kwoty zaległości. Przykładowo w 2013 r. były one o ponad jedną czwartą niższe niż w 2014 r. – wyniosły 6,4 mld zł. Natomiast w 2012 r. wykryto uszczuplenia na zaledwie 3,8 mld zł.
Znacznie wyższa jest też średnia kwota ustaleń na jedną kontrolę podatkową. W 2014 r. wzrosła ona w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 81 proc., czyli z prawie 911 tys. zł do ponad 1,6 mln zł.
W 2014 r. urzędy kontroli skarbowej wykryły puste faktury na prawie 34 mld zł. To o 70 proc. więcej niż rok wcześniej i ponad dwukrotnie więcej niż w 2012 r. Wzrosła też sama liczba ujawnionych fikcyjnych dokumentów – z ok. 154 tys. zarówno w 2012, i jak w 2013 r. do prawie 207 tys. w 2014 r. Do wykrycia nieprawidłowości w tym zakresie kontrola skarbowa wykorzystuje sygnały o podejrzeniu wystąpienia przestępstwa podatkowego głównie od policji, prokuratury, wywiadu skarbowego.
Więcej>>> Pakiet Kontrola Skarbowa>>>