W dyskusji dotyczącej zmiany podejścia do podatnika, jako klienta administracji podatkowej oraz jego wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej w wyniku działań legislacyjnych związanych z nową ustawą o administracji podatkowej, uczestniczący w naradzie minister finansów Mateusz Szczurek wskazał na konieczność wypełnienia oczekiwań społecznych i budowania zaufania publicznego poprzez działania proklienckie administracji podatkowej, w tym m.in. w formie asystenta podatnika i centrów obsługi.

Zobacz: Administracja podatkowa zmienia podejście do swoich klientów >>

Odnosząc się do nowego modelu kontroli minister potwierdził politykę nieinwazyjnego oddziaływania urzędu skarbowego a przenoszenie akcentu kontaktu z podatnikiem na wykorzystanie elektronicznych i telefonicznych narzędzi komunikacji w ramach czynności przedkontrolnych. W zakresie kontroli podatkowej potwierdzono, że celem jej jest ukierunkowanie na sprawdzenie ryzyka unikania opodatkowania oraz weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych, a nie cel fiskalny sam w sobie.

Odnosząc się do konsolidacji procesów pomocniczych w administracji podatkowej, która zostanie wdrożona 1 kwietnia br. w wyniku zmiany ustawy o urzędach i izbach skarbowych, minister Szczurek podkreślił szczególną odpowiedzialność dyrektorów izb skarbowych jako zarządzających bardzo dużymi organizacjami - zarówno wobec pracowników jak i klientów zewnętrznych. Podczas spotkania omówiono również wnioski z przedstawionej analizy wpływów i zaległości urzędów skarbowych za pierwsze dwa miesiące bieżącego roku.

Zobacz: Trwa reorganizacja urzędów i izb skarbowych >>