Konferencja będzie okazją, aby po raz pierwszy zapoznać się z polską wersją standardu raportowania danych niefinansowych GRI G4. Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania informacji niefinansowych przez firmy. Ich celem jest stworzenie ogólnie przyjętych ram dla raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów funkcjonowania organizacji niezależnie od ich wielkości czy branży. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest jednym z partnerów tłumaczenia standardów.

– Zależy nam, żeby biegli rewidenci, którzy zdecydują się wspierać organizacje w raportowaniu informacji niefinansowych, mieli dostęp do najlepszych wzorców i standardów – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, która na konferencji będzie mówiła m.in. o tym, czy polskie firmy są gotowe na raportowanie danych niefinansowych.

Raportowanie niefinansowe jest ostatnio często dyskutowanym w Polsce tematem m.in. za sprawą dyrektywy 2014/95/UE dotyczącej ujawniania przez niektóre duże spółki oraz grupy informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. – Pomocnym w wypełnieniu tego obowiązku sprawozdawczości może być standard raportowania wypracowany przez międzynarodową organizację Global Reporting Initiative – czytamy w oświadczeniu Jacqueline Kacprzak, Radcy Ministra w Ministerstwie Rozwoju, która wyjaśnia, że standard GRI G4 jest najbardziej popularnym wzorem raportowania niefinansowego. – Dostępność tego standardu w języku polskim będzie dużą pomocą dla firm przystępujących do opracowania raportów niefinansowych – dodaje.

Konferencja odbędzie się 28 czerwca 2016 r., godz. 10.00-13.30 w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5 (Sala Kinowa - wejście od ul. Wspólnej).

Szczegółowy program wydarzenia oraz panel rejestracyjny dostępne są na stronie raportowanieniefinansowe.evenea.pl.

Dowiedz się więcej z książki
MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł