Przygotowana przez Komisję Europejską dyrektywa zakłada większą ochronę osób zaciągających kredyty hipoteczne. – Te propozycje wpisują się w działania Ministerstwa Gospodarki, zmierzające do obniżenia kosztów kredytów hipotecznych oraz zapewnienia klientom banków pełnej informacji o warunkach zawieranych umów - powiedział wicepremier Waldemar Pawlak.

Dyrektywa zobowiązuje banki do oceny rzeczywistej zdolności kredytowej konsumenta, z uwzględnieniem jego sytuacji osobistej, a w przypadku negatywnych wyników do odmowy udzielenia kredytu. Kredytodawca będzie także musiał ostrzec klientów o konsekwencjach niewypełnienia zobowiązań umowy.

Projekt wprowadza standardy dotyczące informacji marketingowych i reklamowych. - Dzięki nim klienci nie będą wprowadzani w błąd, co do rzeczywistych kosztów kredytu i łatwiej porównają różne oferty – podkreślił wicepremier Pawlak.

Ponadto nowe przepisy wprowadzają jednolite w całej Unii zasady rejestracji pośredników kredytowych.

Dyrektywa dotyczy klientów indywidualnych, ale nie wyklucza możliwości rozszerzenia jej zakresu na małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet na niektóre transakcje dotyczące nieruchomości komercyjnych.