Komisja Nadzoru Finansowego na wtorkowym posiedzeniu nałożyła karę na prezesa Platformy Mediowej Point Group Michała Lisieckiego. 
Kara w wysokości 100 tys. zł została nałożona za "rażące naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej w okresie pełnienia przez niego funkcji prezesa zarządu polegające na "nierzetelnym sporządzeniu raportu bieżącego nr 52/2009 z dn. 29 grudnia 2009 r. dotyczącego zakupu udziałów Agencji Wydawniczo-Reklamowej Wprost sp. z o. o. W raporcie została podana mogąca wprowadzić inwestorów w błąd informacja statystyczna i rankingowa, że „według danych cennikowych Expert Monitora (bez uwzględnienia rabatów i autopromocji) w ub. r. WPROST zarobiło 98,7 mln zł” w sposób sugerujący, że są to rzeczywiste wyniki finansowe Wprost za 2008 r.".
Komisja postanowiła również, że Dramolton Limited SKA zapłaci 300 tys. zł kary za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. głosów na WZ spółki  Polrest o co najmniej 1 proc. w lipcu 2009 r. (zmniejszeniu udziału z 36,41% o 1,93%) oraz o zmniejszeniu udziału  poniżej 20%, 15%, 10% i 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polrest SA w lutym 2010 r. 2 czerwca 2010 r. przekazana została jedynie ogólna informacja, że Dramolton Limited SKA nie posiada akcji Polrestu.