W związku z wyodrębnieniem z Krajowej Administracji Skarbowej umundurowanej formacji Służby Celno-Skarbowej, a także fakt, że jednostki pływające będą pełniły służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Celno-Skarbowej, w rozporządzeniu przyjęto, że jednostki pływające KAS wykorzystywane przez funkcjonariuszy oznakowane będą napisem „Służba Celno-Skarbowa.

Jednocześnie, przy opracowywaniu przepisów dotyczących oznakowania jednostek pływających KAS wzięto pod uwagę konieczność zachowania jednolitego oznakowania jednostek pływających z oznakowaniem pojazdów KAS wykorzystywanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Przepisy rozporządzenia precyzują sposób oznakowania jednostek pływających KAS banderą, flagą oraz napisem, „Służba Celno-Skarbowa", który zapewni ich rozpoznawalność przez podmioty i inne służby zarówno krajowe, jak również zagraniczne.
W celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji jednostek pływających KAS przez służby zagraniczne, jednostki oznakowane zostaną dodatkowo napisem „CUSTOMS”.
Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 903) zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Służby Celnej (Dz. U. poz. 1497).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów