W związku z wdrożeniem modelu centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości zostaną zlikwidowane rachunki bankowe dla dochodów organu podatkowego w poszczególnych izbach celnych, z wyjątkiem Izby Celnej w Krakowie. Zaistniała więc konieczność przeniesienia zadań z tego zakresu do właściwości wyznaczonego przez ministra finansów organu. Za rozliczanie należności celnych, podatkowych i innych należności, których pobór należy do właściwości organów celnych ( w tym kar pieniężnych) odpowiedzialny będzie Dyrektor Izby Celnej w Krakowie.

Zobacz też: Nadchodzą zmiany w dokonywaniu rozliczeń należności podatkowych i celnych >>

Rozporządzenie z 28 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. poz. 1409) wejdzie w życie 1 października 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa