„Ujemne saldo rachunku bieżącego jest ciągle relatywnie niskie w stosunku do wartości obrotów (eksport i import). Współpraca handlowa Polski z zagranicą nie generuje więc nadmiernego ryzyka pogłębiania dziury na rachunku bieżącym.
Polscy inwestorzy zaczynają coraz śmielej inwestować poza granicami kraju - wartość bezpośrednich inwestycji polskich podmiotów za granicą w marcu br. wyniosła 1 mld euro. Niepokoi natomiast ciągle słaby napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. W marcu br. ich wartość wyniosła1,5 mld euro, ale w ostatnich 12 miesiącach była o 3,3 mld euro niższa niż w okresie marzec 2009 – marzec 2010, który był szczególnie trudny dla gospodarki” – dodaje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.