W związku z uchwaleniem ustawy z 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która przewiduje przesunięcie daty wejścia w życie przepisów ustawy o administracji podatkowej, na 1 lipca 2016 r. zmieniono datę wejścia w życie rozporządzenia ministra finansów z 26 października 2015 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej (Dz. U. poz. 1935).

Zobacz: Pracownik fiskusa złoży informację o podległości służbowej >>

Rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej (Dz. U. poz. 2366) weszło w życie 1 stycznia 2016 r.