Chodzi o rozporządzenie PE i Rady (UE) z 17 maja 2017 r. w sprawie obowiązków dot. należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota, pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

Nowelizacja wprowadza kontrolę ex post w stosunku do unijnych importerów tzw. minerałów konfliktowych i określa, że zadania z nią związane będzie realizowała Krajowa Administracja Skarbowa. Jak informował podczas prac nad ustawą w Senacie szef KAS, kontrola może dotyczyć 32 podmiotów działających w Polsce.

Zgodnie z przepisami rozpiętość kar za naruszenie przepisów wynosi od 1 tys. do 500 tys. zł.

Nowelizacja wdraża też do polskiego prawa rozporządzenie PE i Rady UE z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych lub wywożonych z UE.

Zobacz również: Zmiany w systemie SENT od 1 lipca 2024 r.

Zgodnie z nią, zadania kontroli deklaracji środków pieniężnych przewożonych przez osoby fizyczne, ujawniania środków pieniężnych w transporcie, weryfikacji deklaracji, sporządzania deklaracji z urzędu oraz przekazywania informacji jednostce analityki finansowej, będą wykonywane wyłącznie przez jednostki administracji podatkowej.

Dotąd organem właściwym do wykonywania tych zadań – obok administracji skarbowej – była Straż Graniczna. Od momentu wejścia w życie tej ustawy będzie to wyłącznie KAS. (kk/pap)