Ustawa o PIT nie ma zastosowania do działalności rolniczej. Jej przepisy stosuje się jednak do opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej. Chodzi tu o: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, entomofagów, jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Dodatkowo, specjalna tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzaj ów produkcji zwierzęcej.

Opodatkowanie dochodów z hodowli boa dusicieli było przedmiotem interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP3-1.4011.503.2018.1.MJ. Wątpliwości podatnika dotyczyły kwestii, czy trzeba płacić podatek dochodowy od zarobków ze sprzedaży węży. Działalność wnioskodawcy polegała na handlu zwierzętami pochodzącymi z własnej hodowli.

Organ podatkowy potwierdził, że tego rodzaju działalność nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej. Hodowla boa dusiciela nie jest wymieniona w tabeli. Hodowla węży boa jest zatem działalnością rolniczą, która nie podlega opodatkowaniu PIT.

Zobacz również:
Wynagrodzenie twórcy trzeba określić kwotowo lub w procentach >>

Wykorzystywanie samochodu w biznesie trzeba będzie udowodnić >>