HFPC zaniepokojona doniesieniami medialnymi, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, aż 71 proc. prowadzonych u podatników kontroli powinno się kończyć się wykryciem nieprawidłowości. przeanalizowała sprawę w ramach programu „Klinika prawa człowieka a podatki” i zdecydowała się na wystąpienie o udostępnienie tego dokumentu w trybie informacji publicznej. Jednak kolejno minister finansów, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówiły do niego dostępu.

Więcej na ten temat na lex.pl - NSA oceni normy w ściganiu podatników >>