O pracach nad raportem poinformował przewodniczący sejmowej Komisji ds. służb specjalnych Stanisław Wziątek (SLD). Komisja we wtorek analizowała koordynację tych służb w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i zorganizowanej m.in. prania brudnych pieniędzy.

Zobacz: "Brudne pieniądze" najczęściej z przestępstw podatkowych >>

Wziątek powiedział, że goście komisji, przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wywiadu Skarbowego, przedstawili „pewien mechanizm współdziałania służb i instytucji finansowych – wywiadu skarbowego, głównego inspektora, komendy Głównej Policji i CBŚP”.

„Co do systemu zauważyliśmy pewne słabości, będziemy wnosić, by te słabości były wyeliminowane” – powiedział w trakcie zamkniętego posiedzenia.

Informacje komisji przekazywała również wiceminister finansów Agnieszka Królikowska - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej, pełnomocnik rządu ds. zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę RP lub UE.

„Pod egidą pani minister Królikowskiej powstaje specjalny raport, który analizuje wszystkie bariery związane ze sprawnością funkcjonowania służb, uszczelnieniem systemu i wyeliminowaniem wyprowadzania pieniędzy, czy prania brudnych pieniędzy” – poinformował przewodniczący komisji.

„To są bariery, które mają charakter prawny, legislacyjny, organizacyjny i systemowy. Podobne spostrzeżenia mieliśmy jako komisja” – podkreślił.

Wziątek zaznaczył, że poprosił o przekazanie tego raportu komisji. „Chcemy spiąć nasze uwagi z tymi z raportu pani minister, by – pewnie już na początku przyszłej kadencji Sejmu - przygotować pewien schemat działań, który powinien być wdrożony, aby te słabości wyeliminować” – mówił.

Wiceminister Królikowska powiedziała, że raport jest przygotowywany w ramach porozumienia między ministrem finansów, ministrem spraw wewnętrznych i prokuratorem generalnym. „Powstaje w ramach porozumienia, które realizujemy od stycznia 2014 r. Chcemy pewne rzeczy przeanalizować, podsumować nasze prace i zaproponować zmiany” – powiedziała wiceminister.

Królikowska zaznaczyła, że nie może jeszcze informować o treści raportu, który jest jeszcze na etapie roboczym. Zapewniła, że powinien być ostatecznie gotowy w najbliższych „naprawdę krótkich” tygodniach.

Komisja rozmawiała też z przedstawicielami służb o konkretnych przypadkach dużych przestępstw, m.in. o przestępczości grup azjatyckich w Polsce.

„Tu jest dobre rozpoznanie działań. Wiadomo szacunkowo, jakie potencjalne straty jako państwo mogliśmy ponieść. Określiliśmy też bariery, z którymi stykają się funkcjonariusze przy zwalczaniu takiej przestępczości – podstawową jest brak dostępu do informacji bankowej, co nie zawsze służbom pozwala skutecznie działać” – stwierdził przewodniczący.

Zaznaczył, że problemem w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej jest powolne działanie wymiaru sprawiedliwości. „Służby wskazywały, że wielokrotnie mają takie przypadki, iż zatrzymują określoną osobę, która zajmuje się tym niecnym procederem, a po pół roku ona dalej jest na wolności, zaangażowana w innej sprawie – w kolejne przestępstwa” - podkreślał.

„Tu potrzebne jest dobre sprzężenie z wymiarem sprawiedliwości, by uniemożliwiać popełnianie przestępstw de facto przez tych samych ludzi” – ocenił Wziątek.

Porozumienie w sprawie współdziałania przy zwalczaniu przestępczości gospodarczej, m.in. tzw. przestępczości „białych kołnierzyków” podpisano 25 stycznia 2014 r. Strony miały m.in. przejrzeć istniejące ustawodawstwo i zweryfikować, czy są one odpowiednie i skuteczne i zaproponować nowe rozwiązania, by przestępczość gospodarcza, „białych kołnierzyków” była skutecznie zwalczana, przy zachowaniu swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez uczciwych podatników. Porozumienie miało pomóc w ścisłym współdziałaniu wszystkich służb.

Przestępczość „białych kołnierzyków” to m.in. oszustwa podatkowe, wyłudzenia podatku VAT, przestępczość transgraniczna, oparta o mechanizmy przepływów finansowych, przestępstwa związane z obrotem artykułami akcyzowymi, a także w obrocie paliwem, złomem czy stalą.(PAP)