Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego

Projekt ustawy zakłada, że podatnik, który osiąga dochody wyłącznie od płatników (dochody m.in. z tytułu umowy o prace, umowy o dzieło i zlecenie, praw autorskich) i organów rentowych, będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Podczas wypełniania wniosku podatnik wypełni maksymalnie 36 pól i będzie mógł skorzystać m.in. z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz możliwości przekazania 1 procenta podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Wniosek złożymy wyłącznie elektronicznie

Wniosek do urzędu skarbowego trzeba będzie składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, przez portal podatkowy albo za pośrednictwem banków. Będzie go można podpisać: podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni lub przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem banków).

Urząd skarbowy prześle zeznanie PIT do akceptacji

Urzędy skarbowe będą przygotowywać zeznania podatkowe dla zarówno dla osób rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci. W ciągu 5 dni roboczych urząd poinformuje o sporządzeniu zeznania, przesyłając je na adres e-mail wskazany przez podatnika. Podatnik będzie miał możliwość zaakceptowania lub odrzucenia przedstawionego zeznania. Brak reakcji będzie oznaczał automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. Podatnicy którzy wybiorą elektroniczną formę rozliczenia z fiskusem będą mogli liczyć na przyśpieszony zwrot ewentualnej nadpłaty podatku.

Emeryt w oświadczeniu wskaże komu przekazać 1 proc. podatku

Wielu emerytów i rencistów, którzy nie mają obowiązku składnia zeznania podatkowego, często decydują się na to ze względu na chęć przekazania 1 proc. podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Po zmianach będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. podatku. Formularz PIT-OP będzie można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Urząd skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę 1 procenta podatku i przekaże go wskazanej we wniosku OPP. Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT byłoby traktowane jak zeznanie podatkowe

Pracodawca nie będzie wypełniał PIT-12

Biorąc pod uwagę, że za 2015 r. pracodawcy rozliczyli niespełna 421 tyś. podatników, dodatkowo w projekcie zaproponowano likwidację obowiązków rozliczania pracowników z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przez pracodawców, co oznacza to rezygnację z formularza PIT-12.

Znowelizowana ustawa miałaby wejść w życie 15 marca 2017 r. Rozliczenie podatku PIT na nowych zasadach będzie możliwe już w przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. Płatnicy nowe regulacje będą stosować do dochodów uzyskanych przez pracowników w 2017 r. Począwszy od 2018 r. wnioski do urzędu skarbowego będzie można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia, a oświadczenia – od 1 stycznia do 30 kwietnia. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów