Obecnie zaliczki na podatek dochodowy nie mają samoistnego charakteru, dlatego też odsetki za zwłokę nalicza się w zakresie, gdy wartość zaliczek przekracza wysokość podatku należnego za rok podatkowy. Według Lewiatana zmiany w Ordynacji podatkowej mogą sprawić, że odsetki będą naliczane podwójnie - od zaliczek oraz od zobowiązania rocznego, którego podatnik w danym roku nie uiścił.

Z tego powodu - w opinii do projektu - eksperci rekomendują pozostawienie przepisów do projektu w obecnym kształcie. Polemizują także z pomysłem przeniesienia do rozporządzenia regulacji dotyczących odsetek - według Lewiatana odsetki, ze względu na ważny wymiar materialny, powinna regulować ustawa.