Etyka stanowi istotny element bycia profesjonalnym księgowym. Kodeks etyki IFAC wprost mówi, że cechą charakterystyczną zawodu księgowych jest przyjęcie odpowiedzialności za działanie w interesie publicznym. A odpowiedzialność zawodowego księgowego nie ogranicza się wyłącznie do zaspokojenia potrzeb indywidualnego klienta lub pracodawcy. Działając w interesie publicznym biegły rewident jest zobowiązany przestrzegać zasad etycznych. FEE postanowiło spytać adeptów do zawodu i młodych biegłych rewidentów, o to jak oni postrzegają temat etycznego postępowania oraz o posiadane w tym zakresie kompetencje. Do udziału w badaniu zaproszone są osoby poniżej 35 roku życia, w trakcie zdobywania kwalifikacji z zakresu rachunkowości lub takie, które przystąpiły do zawodu księgowego lub biegłego rewidenta w ostatnich pięciu latach.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety "Etyka dla młodych przedstawicieli profesji księgowych". Aktualizacje i wyniki ankiety można śledzić na TT @FEE_Brussels oraz stronie internetowej FEE.

Ankieta dostępna jest w języku angielskim. Badanie jest anonimowe, ale istnieje możliwość podania danych kontaktowych na końcu ankiety. Na wypełnienie ankiety jest czas do 31 stycznia br.