Chodzi o modyfikację definicji budowli zawartej w ustawie Prawo budowlane. Budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będzie tylko budowlana część elektrowni wiatrowej, a nie – jak ma to miejsce obecnie – cały wiatrak. Tym samym obciążenia podatkowe wiatraków będą znacząco niższe. 

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że nowe spowoduje wprowadzenie jednolitych i przejrzystych zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych wejdą w życie następnego dnia po ogłoszeniu ustawy, z mocą od 1 stycznia 2018 r. 

Ustawę w piątek wieczorem podpisał prezydent.