Opublikowana w maju 2013 r. nowa interpretacja KIMSF 21 Opłaty dotyczy momentu i sposobu ujmowania zobowiązań z tytułu opłat nakładanych przez organy władzy rządowej, samorządowej itp.

Zanim interpretacja ta zostanie przyjęta w formie rozporządzenia i przyjęta do stosowania w UE, opinia EFRAG stanowi podstawę do rekomendacji KIMSF 21 przez Komitet Regulacyjny Rachunkowości (ARC), a następnie do jej przyjęcia przez Komisję Europejską.

Uwzględniając tempo prac poszczególnych ciał doradczych przy Komisji Europejskiej i Parlamencie, można założyć, że przyjęcie KIMSF 21 do stosowania w UE nastąpi później, niż oficjalny termin obowiązywania tej interpretacji według IASB (ustalony na okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2014 r. lub później).