IASB opublikowała w kwietniu 2013 r. wstępną wersję tymczasowego standardu Regulatory DeferralAccounts, stanowiącego część większego projektu dotyczącego działalności o regulowanych cenach (stawkach). Propozycja IASB dotyczyła zasad wykazywania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej pozycji, które stanowią odroczone przychody i koszty, których nie można wykazać w danym okresie w związku z obowiązywaniem regulowanych cen.

Zgodnie z propozycją IASB, proponowany standard miałby status „tymczasowego rozwiązania”, a jednostki miałyby możliwość wyboru – stosować rozwiązanie IASB, czy też rozwiązania stosowane dotychczas w świetle obowiązujących (o ile takie istnieją) rozwiązań krajowych.

- EFRAG uznała, iż propozycja IASB w jej obecnym kształcie nie powinna zostać opublikowana jako obowiązujący standard. W komentarzu przekazanym do IASB wskazano przede wszystkim, że:

- proponowane rozwiązanie może powodować brak porównywalności, w związku z dobrowolnością jego stosowania,

- dotychczasowa praktyka wskazuje, iż „tymczasowe” standardy IASB obowiązują przez wiele lat bez większych zmian (EFRAG przypomniała, że IASB opublikowała wcześniej MSSF 4 oraz MSSF 6 również jako „tymczasowe” standardy).

Dodatkowo EFRAG wskazała szereg problemów, jakie mogą wystąpić przy wdrażaniu rozwiązań proponowanych przez IASB. Pełna wersja komentarza EFRAG, jaki przekazano do IASB (w języku angielskim) jest dostępna pod adresem: www.efrag.org