Od 2008 r. święto było obchodzone na postawie zarządzenia Ministra Finansów. Dzień Skarbowości upamiętnia uchwalenie ustawy z 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, która wprowadziła trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej.

Obecnie w skład administracji podatkowej wchodzi 16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych, w tym 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych ds. obsługi dużych podatników. Administracja podatkowa w Polsce składa się z dwóch zasadniczych części: terenowych organów administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zobacz też: Większy poziom dobrowolności płacenia podatków celem administracji skarbowej >>

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa