Pomysł stworzenia stanowiska rzecznika popiera Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
- Utworzenie instytucji posiadającej realne możliwości działania na rzecz i w imieniu podatników jest niezbędne. Rzecznik powinien zająć się recenzowaniem działalności administracji podatkowej, w tym wskazywaniem uchybień w pracy oraz przedstawianiem rekomendacji zmiany dotychczasowej praktyki organów władzy publicznej. Ponadto rzecznik w swoich kompetencjach powinien mieć możliwość identyfikacji nieprawidłowych przepisów podatkowych wraz z uprawnieniem do wnioskowania o ich eliminację bądź zastąpienie właściwymi – twierdzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Jesienią więcej kontroli cen transferowych >>

KRDP pod przewodnictwem prof. Adama Mariańskiego do ochrony praw podatników przykłada dużą wagę. W tym celu nawiązała m.in. współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Najwyższą Izbą Kontroli oraz organizacjami skupiającymi przedsiębiorców.