Regulacje ustawy o VAT nie prowadzą do sytuacji, w której doradca podatkowy byłby zmuszony oferować ww. usługi po wyższej cenie niż biura rachunkowe związku z koniecznością doliczenia podatku VAT - wyjaśnił wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 8162.

Zapytanie dotyczyło zasadność i celowość wydania interpretacji ogólnej ministra finansów z 9 kwietnia 2015 r., PT 3.8101.2.2015.AEW.16, zgodnie z którą podmioty świadczące wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzające zeznania podatkowe a nie świadczące usług doradczych, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT oraz nie są zobowiązane do prowadzenia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas fiskalnych. W zapytaniu zarzucono, że powyższa interpretacja różnicuje podmioty świadczące podobne usługi ze względu na ich status.

Zobacz: MF: obsługa rachunkowo-księgowa może być zwolniona z ewidencjonowania >>

Odpowiadając za zapytanie, wiceminister Neneman zauważył, że jeżeli biuro rachunkowe poza prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzaniem (wypełnianiem) zeznań i deklaracji podatkowych będzie świadczyło również usługi doradztwa lub prawnicze, nie będzie przysługiwało mu prawo do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Będzie zatem traktowane analogicznie jak doradcy podatkowi świadczący usługi doradztwa czy prawnicze.

Zobacz książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

Podkreślił też, że w przypadku wykazania (np. w toku kontroli podatkowej), że biuro rachunkowe, które skorzystało ze zwolnienia z VAT w związku z zadeklarowaniem prowadzenia wyłącznie obsługi księgowo-rachunkowej, a w rzeczywistości świadczyło również usługi doradztwa, prawo do stosowania zwolnienia z VAT zostanie zakwestionowane.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego