Kompetencja do imiennego wskazania np. doradcy podatkowego nie przysługuje sądom administracyjnym, natomiast zgodnie z art. 253 p.p.s.a. sąd zwraca się do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o wyznaczenie doradcy podatkowego, a stosownie do art. 244 § 3 p.p.s.a., jeżeli strona we wniosku wskazała doradcę podatkowego, KRDP w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym doradcą podatkowym wyznaczy doradcę podatkowego wskazanego przez stronę (sygn. akt I FZ 85/11). Tryb wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy reguluje uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 529/2010 z dnia  8  grudnia 2010 r.

Źródło: Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2011 r., www.nsa.gov.pl