Z komunikatu resortu finansów wynika, że wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:
• dochody 295,0 mld zł, tj. 90,7 %
• wydatki 292,4 mld zł, tj. 76,0 %
• nadwyżka 2,7 mld zł

Według szacunkowych danych w okresie styczeń - październik 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 26,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Ministerstwo wskazało, że wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 14,6% r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - październik 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:
• dochody z podatku VAT były wyższe o 21,7% r/r (tj. ok. 23,9 mld zł),
• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,6% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),
• dochody z podatku PIT były wyższe o 8,5% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),
• dochody z podatku CIT były wyższe o 12,4% r/r (tj. ok. 2,7 mld zł),
• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-X 2017 r. wyniosły 3,6 mld zł, tj. 91,6% planu.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2017 r. według szacunkowych danych wyniosło natomiast 292,4 mld zł tj. 76,0 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano na wydatki 293,3 mld zł, tj. 79,6 % planu.

Krzysztof Koślicki