W przypadku kiedy w jednostce budżet nie zostanie uchwalony obowiązek ustalenia przechodzi na RIO, która zobowiązana jest do końca lutego roku budżetowego do ustalenia budżetu JST w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez RIO podstawą gospodarki finansowej danej jednostki jest projekt uchwały.