Eksperci Deloitte wskazali, że obecnie tego rodzaju spółki nie są podatnikiem CIT, jednak od przyszłego roku obowiązek podatkowy pojawi się zarówno na poziomie spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.) jak i na poziomie jej komplementariuszy (jeden ze wspólników w takiej spółce) i akcjonariuszy. W efekcie będą oni musieli odprowadzić podatek od faktycznie uzyskanego dochodu z uczestnictwa w zysku S.K.A., co w praktyce oznacza, że poziom płaconych podatków przez takie spółki znacznie wzrośnie.

Specjaliści podkreślili, ze zmiany będą dotyczyć wszystkich branż, w tym m.in.: branży deweloperskiej, w której zakładanie takich spółek było dość powszechne. Dotkną również inwestorów wykorzystujących tego rodzaju spółki w ramach struktur z udziałem funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).

„Spółki komandytowo-akcyjne, których liczba od 2009 r. wzrosła o ponad 2,6 tys., czyli ponad 100 proc., już teraz zaczęły się masowo przekształcać w inne, bardziej opłacalne formy prawne. Trzeba jednak pamiętać, że styczniowe regulacje nie obejmą spółek, które mają inny rok obrotowy (okres rozliczeniowy trwający 12 kolejnych miesięcy - PAP) niż kalendarzowy. To pozwala na kontynuowanie przywilejów podatkowych jeszcze przez jakiś czas” – stwierdził cytowany w komunikacie dyrektor w dziale doradztwa podatkowego Deloitte Robert Nowak.

Eksperci Deloitte podkreślili, że to jednak nie jedyne poważne zmiany w podatkach dochodowych dla firm. Od początku 2014 r. w życie wejdą bowiem przepisy dotyczące przeprowadzanych przez banki transakcji sprzedaży, na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych (rodzaj funduszu inwestycyjnego) wierzytelności kredytowych na podstawie umowy o subpartycypację. To rodzaj umowy na mocy której do odrębnego podmiotu przekazywane są prawa do świadczeń, jakie wynikają z puli wierzytelności.

"Jest to szczególnie istotne dla portfeli kredytów zabezpieczonych hipoteką. Obowiązujące dotychczas przepisy były nieefektywne ekonomicznie i w związku z tym banki z nich nie korzystały" - wskazano w komunikacie firmy doradczej.

Kolejne ważne zmiany podatkowe prawdopodobnie wejdą w życie w 2015 r. - stwierdzili specjaliści Deloitte. Wśród nich są te dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, czyli CFC (Controlled Foreign Corporation). "Obecnie nie ma w Polsce przepisów nakazujących polskim przedsiębiorcom, którzy posiadają spółki zależne w innych krajach, by płacili podatek w Polsce od dochodu tych zagranicznych spółek. Po zmianach, które wejdą w życie, trzy miesiące od ich ogłoszenia (najprawdopodobniej w styczniu 2015 r.), przedsiębiorcy będą zobowiązani taki podatek płacić. Podobną konstrukcję prawną stosuje się m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii czy Australii" - wskazali eksperci.

„Planowana zmiana dotknie polskich przedsiębiorców posiadających spółki zależne w krajach, w których opodatkowanie przychodów pasywnych jest niższe niż w Polsce, czyli na przykład na Cyprze” – wskazał Nowak.

Dodał, że radykalne zmiany planowane są także w Ordynacji Podatkowej, a jedną z nich jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. "Warunkiem jej zastosowania będzie fakt, że podatnik nie wykazał innych niż podatkowe, istotnych finansowo lub ekonomicznie przyczyn, uzasadniających wybór danej transakcji np. darowizny zamiast sprzedaży" - wskazano w komunikacie Deloitte.

Podkreślono, że konsekwencje tych zmian mogą być dość poważne dla podatników. "Jeżeli organ skarbowy uzna, że umyślnie dokonano złego wyboru, to nie tylko nałoży należny podatek za ten właściwy rodzaj transakcji, ale także dodatkowo nałoży sankcję finansową stanowiącą 30 proc. uzyskanych bezprawnie korzyści podatkowych" - dodano.

Zaznaczono, iż regulacja ta nie będzie dotyczyła m.in. korzystania z ulg podatkowych, wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania.

Inna zmiana w Ordynacji Podatkowej ma dotyczyć poszerzenia zakresu informacji przekazywanych przez instytucje finansowe urzędom skarbowym.

rbk/ drag/