Pytanie

Czy zamieszczenie prezentacji przedsiębiorstwa (nazwa, adres, profil działalności oraz zdjęcia obiektów firmy) w publikacji książkowej charakteryzującej pewien region w Polsce (album) można potraktować jako reklamę i odliczyć VAT od takiej faktury?

Odpowiedź

Nie ma przeszkód, aby w opisanej sytuacji podatku VAT od zakupu prezentacji firmy, naturalnie o ile informacje chociażby w sposób pośredni związane są z czynnościami opodatkowanymi.

Uzasadnienie

Aby podatnik miał prawo do odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu, musi zasadniczo zaistnieć związek dokonanych zakupów z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Prawo do odliczenia przysługuje również wtedy, gdy związek jest pośredni.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 4 lutego 2009 r., IPPP3/443-169/08-2/KT, gdzie czytamy: "(...) Zatem z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością Podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością Podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez Podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie Przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów (...)".

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.
Niewątpliwie zamieszczenie danych firmy wraz z umieszczeniem informacji o profilu działalności oraz zdjęć obiektów firmy związane jest z działalnością tej firmy. O ile firma wykonuje czynności opodatkowane (zakładam, że tak jest), odliczenie przysługuje w całości.