Zgodnie z obecnym stanem prawnym ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają ci zleceniobiorcy, którzy podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wykonują pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Od przyszłego roku wszyscy zleceniobiorcy będą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu, bez względu na miejsce wykonywania zlecenia. Obowiązkiem ubezpieczenia wypadkowego zostaną objęci również ci zleceniobiorcy, którzy umowę zlecenia zawarli przed 1 stycznia 2010 r., a swoją pracę świadczyli poza siedzibą czy miejscem prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Taki stan wynika z tego, iż ustawa nowelizująca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawiera przepisów przejściowych, które pozwalałyby na stosowanie do umów zlecenia zawartych przed 1 stycznia 2010 r. przepisów dotychczasowych.