Pytanie użytkownika Vademecum Głównego Księgowego:

Firmy podpisują umowę o współorganizacji. Jedna strona zapewnia wynajem sali, druga realizację koncertu. Czy strony mogą odstąpić od wystawienia faktur?

Odpowiedź

Odstąpienie od wystawiania faktur nie jest w takiej sytuacji możliwe.

Jak wynika z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., w przypadku m.in. dokonania sprzedaży podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę.
Przepisy art. 106b u.p.t.u. określają kilka przypadków, w których podatnicy nie są zobowiązani do wystawiania faktur. Fakt jednak, że firmy realizują określoną usługę w ramach umowy o współorganizacji, nie stanowi przesłanki wyłączającej obowiązek podatnika do udokumentowania takiej usługi fakturą.

Treść pytania wskazuje, że jedna ze stron umowy zapewnia wynajem sali, natomiast druga realizację koncertu. Domniemywać z tego należy, że głównym wykonawcą usługi jest w tej sytuacji firma dokonująca "realizacji koncertu". Jeżeli tak w istocie jest, to firma wynajmująca salę powinna wystawić fakturę za przedmiotowy wynajem na rzecz głównego wykonawcy, tj. na rzecz firmy zajmującej się realizacją koncertu. Możliwe są tu inne sposoby udokumentowania usługi fakturą. Sam jednak fakt, że koncert jest realizowany przez dwie firmy w ramach umowy o współorganizacji nie stanowi przesłanki upoważniającej podatnika do odstąpienia od udokumentowania czynności jego organizacji fakturą.

 

Więcej informacji znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego >>