Pytanie

Prowadzę działalność w zakresie handlu i usług internetowych, dotyczy ona obsługi programów użytkowania gier komputerowych działających w sieci. Przychody generuje m.in. sprzedaż wirtualnych przedmiotów z poszczególnych gier. Jest ona dokonywana za pośrednictwem DotPay.pl i od nich otrzymuję przelewy pieniężne. Nie dysponuję danymi mogącymi zidentyfikować poszczególne wpłacające osoby. Codziennie na nasze konto wpływają środki w różnych walutach przeliczane na złote.
Czy te transakcje mają być ewidencjonowane na kasie rejestrującej? A jeżeli tak, to kiedy?

Odpowiedź

Jeżeli podatnik nie dysponuje danymi, ewidencją czy też dowodami, za pomocą których mógłby jednoznacznie zidentyfikować każdą z wykonywanych transakcji, wówczas nie ma podstaw do tego by sprzedaż mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Uzasadnienie

Zwolnione z obowiązku ewidencjonowana za pomocą kasy jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Podobnie, zwolnione od obowiązku stosowania kasy jest świadczenie usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność,
1) w bilonie lub banknotach, lub
2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Tak stanowią regulacje § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Dz. U. Nr 138, poz. 930 z późn. zm.).

Transakcja powinna być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej w momencie sprzedaży wirtualnych przedmiotów.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego