Prowadzę działalność gospodarczą (sklep), jestem podatnikiem VAT. Otrzymałem fakturę za dzierżawę budynku, w którym prowadzę działalność gospodarczą.
Czy mogę odliczyć VAT naliczony z tej faktury w deklaracji VAT-7?
Czy umowę dzierżawy tego budynku muszę dostarczyć do urzędu skarbowego?

VAT naliczony wynikający z tej faktury może być odliczony w deklaracji VAT-7 od podatku należnego. Umowy dzierżawy budynku nie należy przedkładać w urzędzie skarbowym.
Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W analizowanym przypadku podatnik prowadzi sklep, a zatem – jak się domniemywa – wykonuje wyłącznie sprzedaż opodatkowaną VAT. W tej sytuacji dzierżawa budynku, w którym ten sklep jest prowadzony w 100% jest związana w opodatkowana działalnością podatnika, a zatem odliczenie VAT zawartego na fakturze dotyczącej tej dzierżawy jest w tym przypadku uprawnione. Zakup usługi dzierżawy, dla celów VAT traktowany jest jak zakup każdego innego towaru lub usługi. Umowa więc dzierżawy powinna oczywiście znaleźć się w dokumentacji podatnika, jednak do urzędu skarbowego dostarczać jej nie należy.

Uwagi

W przypadku gdyby podatnik w ramach sklepu prowadził zarówno sprzedaż opodatkowaną jak i zwolnioną, miałby prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktury za dzierżawę jedynie w części, tj. w proporcji odpowiadającej stosunkowi sprzedaży opodatkowanej do całej prowadzonej w ramach tego sklepu sprzedaży (art. 90 ust. 2 – 9 u.p.t.u.). Jeżeli natomiast podatnik prowadziłby w ramach sklepu wyłącznie sprzedaż zwolnioną, prawo do odliczenia VAT zawartego w przedmiotowej fakturze w ogóle by mu nie przysługiwało.

Krzysztof Kamiński