Wprowadzenie 1 stycznia 2015 r. zmiany sposobu opodatkowania cygar i cygaretek poprzez wprowadzenie stawki akcyzy uzależnionej od wagi, a nie od liczby sztuk, przynosi pozytywne efekty skutkujące spadkiem opłacalności praktyk polegających na wprowadzaniu do obrotu tytoniu do palenia w postaci cygar o masie nawet do 100 gramów oraz wykorzystywaniu cygar do wytwarzania papierosów - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projektowane przepisy przewidują przedłużenie zwolnienia z obowiązku oznaczana znakami akcyzy cygar i cygaretek, wymienionych w poz. 8 załącznika do rozporządzenia, do 31 grudnia 2016 r.

Zdaniem autorów projektu, utrzymanie rocznego okresu obowiązywania zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów wydaje się być optymalnym rozwiązaniem, pozwalającym na ponowną ewaluację sytuacji na rynku cygar i cygaretek w 2016 roku.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł