Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która wypłaca swoim pracownikom nagrodę roczną na podstawie wprowadzonego regulaminu wynagradzania. Nagroda będzie wypłacana w terminie do 31 marca roku kalendarzowego za rok poprzedni. Spółka wypłaciła pracownikom nagrodę roczną za 2014 r. 16 stycznia 2015 r., natomiast składki na ZUS, FP i FGŚP od tej nagrody zostały zapłacone 16 lutego 2015 r. Rok podatkowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Spółka zapytała fiskusa, czy wypłacona pracownikom nagroda roczna oraz składki na ZUS, FP, FGŚP od tej nagrody stanowią koszty uzyskania przychodów w 2014 r.

Sama spółka uważa, że wypłacona nagroda roczna za 2014 r. będzie stanowić koszt uzyskania przychodów spółki w miesiącu grudniu 2014 r.

Fiskus się zgodził. Zdaniem organu, wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy przedmiotowe świadczenia są należne, tj. w miesiącu grudniu 2014 r. (choć ich wypłata miała miejsce dopiero 16 stycznia 2015 r.), bowiem ich wypłata nastąpiła w terminie wynikającym z regulacji dotyczących wynagrodzeń obowiązujących w spółce, tj. z regulaminu wynagradzania. Natomiast, składki na ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od nagrody rocznej za 2014 r. mogłyby podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu grudniu 2014 r., o ile zostałyby opłacone w terminie wynikającym z art. 15 ust. 4h pkt 2 ustawy o CIT, tj. nie później niż do 15 dnia tego miesiąca, w którym nagroda została wypłacona lub postawiona do dyspozycji, czyli w przedmiotowej sprawie do 15 stycznia 2015 r. W przypadku uchybienia temu terminowi, zastosowanie znajdzie przepis art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o CIT. W związku z dokonaniem przez spółkę zapłaty ww. składek 16 lutego 2015 r. stwierdzić należy, że doszło do uchybienia terminowi wynikającemu z art. 15 ust. 4h pkt 2 ustawy o CIT, a zatem wydatki z tego tytułu stanowią koszt uzyskania przychodu spółki w miesiącu zapłaty składek, tj. w lutym 2015 r.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2015 r., sygn. IBPB-1-3/4510-250/15/APO

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł