To kolejny raz kiedy sąd zdecydował, że działania funkcjonariuszy celnych nie zawierały znamion czynu zabronionego oraz, że działali oni na podstawie i w granicach stanowionego prawa.

Złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia (czyli quasi-prywatnego) do sądu w Bochni to była kolejna próba zastraszenia celników przez organizatorów nielegalnych gier hazardowych.

Sądy odmawiają jednak wszczynania lub umarzają postępowania wobec funkcjonariuszy w związku z subsydiarnymi aktami oskarżenia, podkreślając „brak formalnych podstaw do wszczęcia takiego postępowania".

Służba Celna dokłada i będzie dokładać wszelkich starań w celu ochrony swoich funkcjonariuszy wszystkimi dostępnymi prawnie środkami w przypadku wnoszenia przeciwko nim subsydiarnych aktów oskarżenia w związku z zajmowaniem automatów do nielegalnych gier hazardowych.

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o Służbie Celnej wprowadziła fakultatywne (zniesienie obligatoryjnego) zawieszenia funkcjonariusza w przypadku złożenia przeciwko niemu subsydiarnego aktu oskarżenia.

Zobacz: Opublikowano ustawę wprowadzającą zmiany w Służbie Celnej >>